Μεταπτυχιακός Τίτλος

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» (MSc in Interdisciplinary Management of Chronic Diseases, Disability and Ageing) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας (Leadership in Interdisciplinary Health & Social Care Teams).
  2. Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας (Social Work in the Management of Chronic Diseases and Disability). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που επιλέγουν την ειδίκευση ‘Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας’ θα πρέπει να έχουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κοινωνική Εργασία.
  3. Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας (Evidence-based Dietetics Practice in the Management of Chronic Diseases and Disability). Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν την κατεύθυνση ‘Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας’ θα πρέπει να έχουν προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό υπόβαθρο στη διατροφή ή/και γενικότερα στην υγεία του ανθρώπου.

Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να μην επιλέξουν ειδίκευση και να πάρουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οποίο αναγράφεται ο γενικός τίτλος του προγράμματος.

Με βάση την πράξη ίδρυσης, οι φοιτητές/τριες θα λάβουν πτυχίο σε μία μόνο ειδίκευση που θα δηλώσουν, ακόμη και εάν παρακολουθήσουν στο Β εξάμηνο σπουδών τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα δύο ειδικεύσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο