Καλώς ορίσατε στον διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ ‘Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης’

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» προσφέρεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης με ελάχιστη διάρκεια σπουδών τα 3 και 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα αντιστοίχως.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μίας από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις:
1. Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας & Πρόνοιας
2. Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων & Αναπηρίας
3. Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων & Αναπηρίας

Σκοπό του μεταπτυχιακού αποτελεί η δημιουργία άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών που θα μπορούν να υλοποιήσουν διεπιστημονικές παρεμβάσεις για να ανταποκριθούν επαρκώς στα σύνθετα και πολυπαραγοντικά κλινικά, διατροφικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα των ατόμων και των οικογενειών τους μέσα μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και με βάση σύγχρονες αρχές ηγεσίας, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και διαχείρισης των αλλαγών σε επίπεδο οργανισμών.

Για τη λήψη του τίτλου είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση 4 κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων και 1 μαθήματος χωρίς τελικές εξετάσεις κατά το Α εξάμηνο σπουδών και 4 μαθημάτων κατά το Β εξάμηνο σπουδών (2 υποχρεωτικών ανά ειδίκευση και 2 επιλογής). Εναλλακτικά, οι φοιτητές/τριες μπορούν να μην επιλέξουν κατεύθυνση και να παρακολουθήσουν όποια 4 μαθήματα επιθυμούν. Στο Γ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Τα τέλη φοίτησης είναι 900 ευρώ/εξάμηνο ενώ θα προσφέρονται υποτροφίες αριστείας με απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο