Αίτηση Υποψηφιότητας 2022 – 2023

 

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» κατά το ακαδημαϊκό́ έτος 2022-2023, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/5n6nxt73 από την 29η Αυγούστου 2022 μέχρι και την 12η Σεπτεμβρίου 2022.

Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες

  Ημερομηνία
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών 29 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2022
Διεξαγωγή συνεντεύξεων 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων 29 Σεπτεμβρίου 2022
Εγγραφή επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. και καταβολή προκαταβολής τελών φοίτησης 30 Σεπτεμβρίου – 14 Οκτωβρίου 2022
Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

 

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη (2022 – 2023) ΕΔΩ