Εγχειρίδια Μαθημάτων

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινή υποχρεωτική παρακολούθηση για όλους/ες τους φοιτητές/τριες)
Μάθημα ECTS
ΧΝΑ-Α01: Αρχές Διεπαγγελματικής Συνεργατικής Πρακτικής 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Α02: Διεπιστημονική Προσέγγιση για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Α03: Κατανοώντας την Υγεία και τους Προσδιοριστές της 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Α04: Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας 7.5 ECTS
Μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης χωρίς τελικές εξετάσεις
ΧΝΑ-Α05: Βιοστατιστική – Ανάλυση δεδομένων  
Β ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1: Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας
ΧΝΑ-Β01: Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β02: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 7.5 ECTS
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2: Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας 
ΧΝΑ-Β03: Φύλο και Υγεία 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β04: Χρόνιες Ασθένειες, Αναπηρία και Ενδυνάμωση 7.5 ECTS
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3: Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας
ΧΝΑ-Β05: Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β06: Τεκμηριωμένη Διατροφή στη Δημόσια Υγεία 7.5 ECTS

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ – Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής – κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΧΝΑ-Β07: Πρόληψη και Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β08: Σύγχρονες Προσεγγίσεις για τις Συμπεριφορές Υγείας και την Τροποποίηση Συμπεριφοράς 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β09: Δεξιότητες Διαπροσωπικής Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β10: Ευεξία και Ευζωία υποστηριζόμενες από Τεχνολογίες Πληροφορικής 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β11: Διαχείριση απώλειας και Πένθους 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β12: Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Αλλαγών 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β13: Σύσταση Σώματος και Ενεργειακή Δαπάνη ως Δείκτες Βελτίωσης της Υγείας 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β14: Διατροφή, Τρόφιμα και Μεταβολισμός 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β15: Διεπιστημονική Προσέγγιση για Βιώσιμα Πρότυπα Διατροφής 7.5 ECTS

 

Σημείωση: Δεν θα προσφέρονται όλα τα μαθήματα επιλογής σε όλους τους κύκλους σπουδών. 

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΧΝΑ-Γ1: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS